Cedric Vitu VS Rubén Varón

Cedric Vitu VS Ruben Varon
Titulo de Europa de peso superwelter. París 12 de marzo de 2016.